PUBLICACIONES RECIENTES:

NTITULOFECHA PUBLICACIONVER
1Nota II Parcial Historia y Ingles IX - A Tur 2016 - I.pdf June 24 2017 13:26:15
2Nota II Parc. Rel. Publi, Legisl y Quechua IX -A Tur 2016 - I.pdf June 24 2017 13:26:14
3Nota II Parc. Rel. Publi, Legisla y Quechua IX - B Tur 2016 - I.pdf June 24 2017 13:26:14
4Nota II Parc. Circuitos y Ingles IX- B Tur 2016 - I.pdf June 24 2017 13:26:12
5Nota II Parc. Hist. Regional IX - B 2016 - I.pdf June 24 2017 13:26:12
6Consolidado Notas II Parc. IX -A Tur 2016 - I.pdf June 24 2017 13:26:11
7Consolidado Notas II Parc. IX - B Tur 2016 - I.pdf June 24 2017 13:26:11
8Consolidado I Parc. IX - A Tur 2016 - I.pdf June 24 2017 13:26:09
9Consolidado I Parcial IX -B Tur 2016 - I.pdf June 24 2017 13:26:09
10Consolid. Promedio Final IX-B Tur 2016 - I.pdf June 24 2017 13:26:07
11Consolid. Promedio Final IX -A Tur 2016 - I.pdf June 24 2017 13:26:07
Copyright: Oficina General de Tecnologia Informatica y Comunicaciones.